Vážení návštěvníci,

 

vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy Soběšovice.

 

Doufám, že zde naleznete veškeré potřebné informace o práci žáků a životě celé školy.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

                                                                        Mgr. Lucie Michálková, ředitelka školy

                                                                                   

V současné době je škola zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ s názvem „ŠABLONY SOBĚŠOVICE“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004600 . Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a podpořen MŠMT České republiky.

Aktivity budou realizovány v období 08/2017 - 07/2019

 

 


KontaktSoběšovice 141, 739 22

Základní škola - 775 941 141
Mateřská škola - 732 332 125
Školní jídelna - 731 149 147
Tělocvična - 605 014 018 (pouze do 14hod.)

bankovní spojení:
86-5725050227/0100